Technischer Zug

Daniel Fuhrmann Zugführer E-Mail:
Sascha Hugel Zugtruppführer E-Mail:
Oliver Dinges Gruppenführer 1. Bergung E-Mail:
Christoph Deckers Gruppenführer 2. Bergung E-Mail:
Marco Fuhrmann Gruppenführer Fachgruppe Räumen E-Mail:
Christian Beck Gruppenführer Fachgruppe Elektroversorgung E-Mail: